کاربری عمومی نقشه‌ی گوگل ساده است. یک بستر هست که نقشه را در آن مشاهده می‌کنید. اما اگر بخواهید استفاده‌ی بیش‌تری از این بستر ببرید یا بخواهید سهمی در تکمیل آن داشته باشید باید اصولی عمل کنید و از قواعد موجود در زمینه‌ی کاربری نقشه پیروی کنید.

در این برگه نکات مورد نیاز برای کار با نقشه ی گوگل (Google Maps) توسط انجمن ایران راهنمایان محلی گوگل، گردآوری شده است. این نکات که چکیده‌ی سال‌ها فعالیت در نقشه‌ی گوگل و انجمن‌های مرتبط هست، بر اساس آموزش‌های مستقیم گوگل به کاربران قدیمی نقشه، مرجع پشتیبانی گوگل، و مطالب انجمن‌های تخصصی رسمی گوگل نگاشته شده و به تدریج به‌روز و تکمیل‌تر نیز خواهد شد.

مطالب پرکاربرد در گوگل مپس