در این برگه راه‌های ارتباطی با انجمن راهنمایان محلی ایران را می‌بینید.

هم‌چنین می‌توانید به کمک فرم زیر پیام خود را مستقیم با ما درمیان بگذارید. فقط توجه داشته باشید که با توجه به حجم بالای پیام‌ها، شاید امکان پاسخگویی چندان منظم به پیام‌ها نباشد، بنابراین پیشاپیش از تأخیر در پاسخگویی عذرخواهی می‌کنیم.

دقت داشته باشید که اگر درخواست رسیدگی به موضوعی را دارید، باید کاملا به راهنمایی‌های ارائه شده در پاسخ به پیامتان توجه و عمل کنید.