به جامعه‌ی راهنمایان محلی ایران (Iran Local Guides) خوش آمدید. انجمن لوکال گاید گوگل در ایران هم‌چون دیگر انجمن‌های لوکال گاید گوگل در جهان، به طور داوطلبانه و مستقل از شرکت گوگل فعالیت می‌کند. ما تنها کاربران پیشگام و قدیمی نقشه هستیم که برای کمک به بهبود اصولی نقشه طبق قواعد گوگل و اصول بومی کشور، گرد هم جمع شده‌ایم.

در این‌جا تلاش می‌کنیم ضمن آموزش برای بهبود روند پیشرفت پروژه‌ی راهنمایان محلی در ایران، برنامه‌های موجود در سراسر ایران را به صورت یکپارچه در اختیار شما قرار دهیم. برای بیش‌تر دانستن از انجمن راهنمایان محلی ایران، به برگه‌ی درباره نگاه بیندازید.