اندروید اتو که برای استفاده‌ی بهتر از گوگل مپ هنگام رانندگی طراحی شده است، اکنون یک به‌روزرسانی کلیدی دریافت کرده است که ظاهر و امکانات در دسترس را تغییر می‌دهد. اگر برای رانندگی و سفر به مقصد دلخواه به اندروید اتو متکی هستید، ممکن است در کنار آن از گوگل مپ هم برای دستیابی بهتر […]

دنباله‌ی نوشتار