گوگل برای کاوش جهان پیرامون شما اختصاص داده شده است. محتوای ایجاد شده توسط کاربران نیز برای بهبود این تجربه درنظر گرفته شده است تا به شما در داشتن یک دید قبلی از مکانی که می‌خواهید در اطرافتان یا هر کجای دنیا مراجعه کنید، بدهد.

ما گام‌های بلندی برمی‌داریم تا مطمئن شویم که محتوای فراهم شده توسط مشارکت‌کنندگان شخص ثالث (کاربران نقشه) سودمند هست و به خوبی بازگوکننده‌ی جهان واقعی پیرامون است.