با مشارکت در گوگل مپ می‌توانید امتیاز به دست آورید. زمانی که یک راهنمای محلی در گوگل مپ هستید، هر فعالیتی امتیازی خاص برای شما به همراه دارد.

امتیاز روی نقشه‌ی گوگل فقط یک مشوق هست برای فعالیت بهتر و اصولی‌تر. هر چه امتیاز شما بالاتر می‌رود مسئولیت بیش‌تری برای عملکرد دقیق‌تر خواهید داشت. باید توجه داشت که امتیاز و سطح (لول) به تنهایی ویژگی خاصی محسوب نمی‌شود و یک کاربر سطح ۱ با یک کاربر سطح ۱۰ هیچ تفاوتی به لحاظ امکانات ندارد.

این شیوه‌ی عملکرد هر کاربر هست که باعث اعتماد مدیران، سیستم هوشمند و دیگر کاربران به او می‌شود. فعالیت صحیح هر کاربر باید به منظور کمک به نقشه و مردم و هم‌چنین بدونِ هدفِ جمع‌آوری امتیاز انجام شود. فعالیت خوب به طور خلاصه شامل ویرایش‌های صحیح و طبق قواعد نقشه، عکس‌های دقیق با زاویه‌ی مناسب و بدون نمایش چهره‌ها و پلاک‌ها، نظرات طبق تجربه‌ی شخصی و بدون کپی یا نظرات تک‌واژه‌ای و بررسی اطلاعات تنها بر اساس اطلاعات دقیق هست.

این موضوع مهم‌ترین عاملی است که یک کاربر خوب مد نظر قرار می‌دهد و سیستم نیز در مقابل به تدریج به فعالیت‌های وی اعتماد بیش‌تری خواهد داشت و اجازه‌ی اعمال سریع‌تر به فعالیت‌های وی می‌دهد. به این ترتیب حتی کاربر خوبی با سطح ۵ می‌تواند توانایی بیش‌تری نسبت به یک کاربر غیراصولی سطح ۱۰ داشته باشد!

هم‌چنین تاکید می‌شود که امتیازهای روی نقشه قابل تبدیل به پول نیستند و فعالیت در پروژه‌ی راهنمایان محلی، امری داوطلبانه هست.

لول‌های لوکال گاید

سطح (Level)امتیاز (Point)نشان (Badge)
سطح ۱۰بدون نشان
سطح ۲۱۵بدون نشان
سطح ۳۷۵بدون نشان
سطح ۴۲۵۰ستاره ۴ پر
سطح ۵۵۰۰ستاره ۵ پر
سطح ۶۱۵۰۰ستاره ۶ پر
سطح ۷۵۰۰۰ستاره ۷ پر
سطح ۸۱۵۰۰۰ستاره ۸ پر
سطح ۹۵۰۰۰۰ستاره ۹ پر
سطح ۱۰۱۰۰۰۰۰ستاره ۱۰ پر

اما همان‌طور که بیان شد، هر فعالیتی روی نقشه‌ی گوگل امتیاز دارد و برای راهنمایان محلی این امتیاز به صورت زیر محاسبه می‌شود.

امتیازهای مشارکت در نقشه گوگل

مشارکتامتیاز
گذاشتن دیدگاه۱۰ امتیاز
دیدگاهی خوب و کامل بر اساس تجربه‌ی شخصی با بیش از ۲۰۰ نویسه۱۰ امتیاز افزون بر امتیاز اصلی
رای‌دهی۱ امتیاز
گذاشتن عکس۵ امتیاز
برچسب زدن به عکس (فعلا خوراکی‌ها)۳ امتیاز
نوشتن شرح (کپشن) برای پست‌ها و به‌روزرسانی‌ها در نقشه گوگل۱۰ امتیاز
گذاشتن ویدیو۷ امتیاز
پاسخ به پرسش‌های سیستم درباره‌ی مکان‌ها۱ امتیاز
پرسش و پاسخ عمومی درباره‌ی مکان‌ها۳ امتیاز
ویرایش۵ امتیاز
افزودن مکان واقعی طبق قواعد۱۵ امتیاز
افزودن مسیر و جاده طبق قواعد۱۵ امتیاز
بررسی اطلاعات۱ امتیاز

به این ترتیب طبق راهنماهای دیگر بیان شده در وب سایت انجمن راهنمایان محلی ایران، می‌توانید با مشارکت سازنده در نقشه امتیاز کسب کنید. این امتیازها منقضی نمی‌شوند مگر این‌که در زمینه‌ای فعالیتی غیر اصولی داشته باشید یا قواعد بیان شده را نقض کرده باشید که در این صورت سلب امتیاز خواهید شد و از امتیاز شما کاسته می‌شود.