یکی از موارد پرکاربرد در زندگی روزانه که در خدمات شهری نیز باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود، سرویس بهداشتی است.

بر روی نقشه‌ی گوگل نیز سرویس بهداشتی ازجمله مواردی است که می‌تواند قرار بگیرد و دسته‌بندی مخصوص به آن نیز وجود دارد. به همین منظور برای کمک به قرار گرفتن بهتر سرویس‌های بهداشتی بر روی نقشه و هم‌چنین حفظ زیبایی و یکپارچگی نقشه، توصیه‌هایی در این زمینه در این‌جا بیان می‌شود.

در نام‌گذاری سرویس‌های بهداشتی روی نقشه به صورت زیر عمل کنید:

نام فارسی
سرویس بهداشتی نام

نام انگلیسی
Name Public WC

روشن است که به جای نام یا Name در انگلیسی که در این‌جا بیان شد باید نام ویژه‌ای که مکان مورد نظر دارد را قرار دهید.

نام‌گذاری فارسی و انگلیسی از گذشته توسط مدیران منطقه‌ای ایران نقشه‌ی گوگل بررسی شده و جنبه‌های گوناگون آن درنظر گرفته شده است. بنابراین هنگام قرار دادن سرویس‌های بهداشتی از عبارت‌های متفرقه مانند “توالت عمومی”، “دستشویی” و … و در انگلیسی “Toilet”، “Bath” و … پرهیز کنید تا نظم و یکپارچگی نقشه حفظ شود و از سوی دیگر به بهتر دیده شدن ویژگی کمک کنید.

توجه کنید در محلی که هم دستشویی زنانه و هم مردانه در کنار هم وجود دارد، فقط از دسته‌بندی “توالت عمومی” استفاده کنید و برای بخش زنانه و مردانه به صورت جداگانه نقطه‌ای روی نقشه قرار ندهید. اما اگر فقط یک سرویس بهداشتی زنانه یا مردانه وجود دارد یا هر دو اما با فاصله‌ی دوری از هم وجود دارند (بیش از ۳۰ متر)، می‌توانید آن‌ها را به صورت جداگانه نیز بر روی نقشه قرار دهید و از دسته‌بندی‌های جزئی‌تر “توالت عمومی زنانه” یا “توالت عمومی مردانه” استفاده کنید.

مشابه همه‌ی موارد، اگر سرویس بهداشتی هم درون یک مکان بزرگ‌تر قرار گرفته است، حتما فیلد «واقع در» (Placed in) را پر کنید و مکان اصلی (مثلا پاساژ یا بوستان) را به‌عنوان مکانی که سرویس بهداشتی را دربر گرفته انتخاب کنید.

به نمونه‌ی زیر روی نقشه‌ی گوگل نگاه کنید:
سرویس بهداشتی پل طبیعت