نوشته‌های تازه

طرحی گرافیکی از مشارکت در گوگل مپ
رهنمودهایی که گوگل برای کنترل روی مشارکت
  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
تنظیمات راهنماهای محلی گوگل
انتخاب زبان
نمایی از برج آزادی (شهیاد)
طراحی نمادهای نقاط گردشگری گوگل مپ به
  • ۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
گوگل آمار رسمی کرونا را به نقشه
  • ۴ مهر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
مکان‌های ذخیره شده در گوگل مپ
زبانه‌ی مکان‌های «ذخیره شده» در گوگل مپ
  • ۶ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
عوارض زمین در نقشه‌ی گوگل رنگ واقعی
  • ۱ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن

به بهانه‌ی نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، گوگل در انجمن جهانی راهنمایان محلی، فهرستی از زیباترین مساجد جهان ارائه کرده است. این فهرست شامل شش مسجد از کشورهای گوناگون است که هر یک زیبایی یکتایی دارد و علاوه بر جنبه‌های معنوی از دید گردشگری نیز از ارزش فراوانی برخوردار است. مسجد جامع […]

دنباله‌ی نوشتار