نوشته‌های تازه

تنظیمات راهنماهای محلی گوگل
انتخاب زبان
نمایی از برج آزادی (شهیاد)
طراحی نمادهای نقاط گردشگری گوگل مپ به
  • ۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
گوگل آمار رسمی کرونا را به نقشه
  • ۴ مهر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
مکان‌های ذخیره شده در گوگل مپ
زبانه‌ی مکان‌های «ذخیره شده» در گوگل مپ
  • ۶ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
عوارض زمین در نقشه‌ی گوگل رنگ واقعی
  • ۱ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
ویژگی «دنبال کردن» در نقشه رسما فعال
  • ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
  • 0 دقیقه خواندن

گوگل مپ در ۸ فوریه پانزده ساله می‌شود. به همین مناسبت نگاهی به گذشته‌ی این محصول گوگل، مسیر طی شده و آن‌چه در آینده پیش رو خواهد بود داریم و هم‌چنین نگاهی گذرا به ویژگی‌های تازه‌ی آن خواهیم داشت. داستان نقشه‌ی گوگل تا کنون آغاز گوگل مپس. در ۸ فوریه‌ی ۲۰۰۵ بود که گوگل مپ […]

دنباله‌ی نوشتار