نوشته‌های تازه

تنظیمات راهنماهای محلی گوگل
انتخاب زبان
نمایی از برج آزادی (شهیاد)
طراحی نمادهای نقاط گردشگری گوگل مپ به
  • ۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
گوگل آمار رسمی کرونا را به نقشه
  • ۴ مهر ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
مکان‌های ذخیره شده در گوگل مپ
زبانه‌ی مکان‌های «ذخیره شده» در گوگل مپ
  • ۶ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
عوارض زمین در نقشه‌ی گوگل رنگ واقعی
  • ۱ شهریور ۱۳۹۹
  • 1 دقیقه خواندن
ویژگی «دنبال کردن» در نقشه رسما فعال
  • ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
  • 0 دقیقه خواندن

خوشبختانه امسال هم به رسم سه سال گذشته، گوگل برنامه‌ی گردهمایی جهانی راهنمایان محلی را دارد. در ماه نوامبر امسال، ۲۰۰ راهنمای محلی گوگل از سراسر جهان در دفتر مرکزی گوگل در سان فرانسیسکو گرد هم جمع می‌شوند تا ایده‌ها و تجربیات خود را از این پروژه‌ی بزرگ به اشتراک بگذارند. برنامه‌های کانکت لایو ۲۰۱۹ […]

دنباله‌ی نوشتار