امتیازها، سطح‌ها و نشان‌های راهنمای محلی گوگل

با مشارکت در گوگل مپ می‌توانید امتیاز به دست آورید. زمانی که یک راهنمای محلی در گوگل مپ هستید، هر فعالیتی امتیازی خاص برای شما به همراه دارد.

امتیاز روی نقشه‌ی گوگل یک مشوق هست برای فعالیت بهتر و اصولی‌تر. هر چه امتیاز شما بالاتر می‌رود مسئولیت بیش‌تری در صحت عملکرد خواهید داشت. اما باید توجه داشت که امتیاز به تنهایی ویژگی خاصی محسوب نمی‌شود و یک کاربر سطح ۱ با یک کاربر سطح ۱۰ هیچ تفاوتی به لحاظ امکانات ندارد. این شیوه‌ی عملکرد هر کاربر هست که باعث اعتماد به او می‌شود. فعالیت صحیح به منظور کمک و بدون هدف جمع‌آوری امتیاز، مهم‌ترین عاملی است که یک کاربر خوب مد نظر قرار می‌دهد و سیستم نیز در مقابل به تدریج به فعالیت‌های وی اعتماد خواهد داشت. به این ترتیب حتی کاربر خوبی با سطح ۵ می‌تواند توانایی بیش‌تری نسبت به یک کاربر غیراصولی سطح ۸ داشته باشد!

هم‌چنین امتیازهای روی نقشه قابل تبدیل به پول نیستند و فعالیت در پروژه‌ی راهنمایان محلی، امری داوطلبانه هست.

لول‌های لوکال گاید

سطح (لول)امتیاز (پوینت)نشان (بج)
سطح ۱۰بدون نشان
سطح ۲۱۵بدون نشان
سطح ۳۷۵بدون نشان
سطح ۴۲۵۰ستاره ۴ پر
سطح ۵۵۰۰ستاره ۵ پر
سطح ۶۱۵۰۰ستاره ۶ پر
سطح ۷۵۰۰۰ستاره ۷ پر
سطح ۸۱۵۰۰۰ستاره ۸ پر
سطح ۹۵۰۰۰۰ستاره ۹ پر
سطح ۱۰۱۰۰۰۰۰ستاره ۱۰ پر

اما همان‌طور که بیان شد، هر فعالیتی روی نقشه‌ی گوگل امتیاز دارد و برای راهنمایان محلی این امتیاز به صورت زیر محاسبه می‌شود.

امتیازهای مشارکت در نقشه گوگل

مشارکتامتیاز
گذاشتن دیدگاه۱۰ امتیاز
دیدگاهی خوب و کامل بر اساس تجربه‌ی شخصی با بیش از ۲۰۰ نویسه۱۰ امتیاز افزون بر امتیاز اصلی
رای‌دهی۱ امتیاز
گذاشتن عکس۵ امتیاز
گذاشتن ویدیو۷ امتیاز
پاسخ به پرسش‌های سیستم درباره‌ی مکان‌ها۱ امتیاز
پرسش و پاسخ واقعی درباره‌ی مکان‌ها۳ امتیاز
ویرایش۵ امتیاز
افزودن مکان واقعی طبق قواعد۱۵ امتیاز
افزودن مسیر و جاده طبق قواعد۱۵ امتیاز
بررسی اطلاعات۱ امتیاز

به این ترتیب طبق راهنماهای دیگر بیان شده در وب سایت انجمن راهنمایان محلی ایران، می‌توانید با مشارکت سازنده در نقشه امتیاز کسب کنید. این امتیازها منقضی نمی‌شوند مگر این‌که در زمینه‌ای فعالیتی غیر اصولی داشته باشید یا قواعد بیان شده را نقض کرده باشید که در این صورت سلب امتیاز خواهید شد و از امتیاز شما کاسته می‌شود.

امتیازها، سطح‌ها و نشان‌های راهنمای محلی گوگل
۵ (۱۰۰%) ۱ رای