افزودن رویداد به نقشه گوگل

کاربران می‌توانند یک رویداد عمومی را روی نقشه‌ی گوگل ثبت کنند.

این ویژگی به صورت آزمایشی در دسترس هست و شاید برای همه قابل استفاده نباشد.

 1. اپلیکیشن گوگل مپ (فقط در اندروید) را باز کنید.
 2. به زبانه‌ی مشارکت‌ها بروید و از بهش رویدادها، گزینه‌ی افزودن رویداد عمومی را بزنید.
 3. بخش‌های گوناگون را با اطلاعات حقیقی پر کنید و تایید را بزنید.

ویرایش رویداد

 1. اپلیکیشن گوگل مپ (فقط در اندروید) را باز کنید.
 2. به زبانه‌ی مشارکت‌ها بروید.
 3. روی رویدادها کلیک کنید و رویداد مورد نظر را برگزینید.
 4. گزینه‌ی ویرایش رویداد را بزنید.
 5. اطلاعات تازه را وارد کنید و تایید را بزنید.

گوشزدهای مهم

 1. رویدادی که قرار می‌دهید باید واقعی و دارای زمان محدودی باشد.
 2. رویدادهای تبلیغاتی صرف، بدون اطلاعات حقیقی یا مکان مشخص جایی روی نقشه ندارند. و حذف می‌شوند.
 3. رویدادهای خصوصی روی نقشه مجاز نیستند و حذف می‌شوند.
 4. رویدادهای جعلی، خشونت آمیز، توهین آمیز یا دارای مسائل ناشایست از روی نقشه حذف می‌شوند.
 5. در تمامی موارد غیرمجاز احتمال قطع دسترسی کاربر نیز وجود دارد.