راهنمای نقشه گوگل : دقیق‌ترین مرجع ایرانی گوگل مپ

کاربری عمومی نقشه‌ی گوگل ساده است. یک بستر هست که نقشه را در آن مشاهده می‌کنید. اما اگر بخواهید استفاده‌ی بیش‌تری از این بستر ببرید یا بخواهید سهمی در تکمیل آن داشته باشید باید اصولی عمل کنید و از قواعد موجود در زمینه‌ی کاربری نقشه پیروی کنید.

در این برگه نکات مورد نیاز برای کار با نقشه ی گوگل (Google Maps) توسط انجمن ایران راهنمایان محلی گوگل، گردآوری شده است. این نکات که به تدریج به‌روز و تکمیل‌تر خواهد شد، در دسته‌بندی‌های زیر قابل دستیابی است:

استفاده از گوگل مپ

نوشتن دیدگاه و رای‌دهی به مکان‌ها

گذاشتن عکس در گوگل مپ

افزودن یک مکان بر روی نقشه

دسته‌بندی‌های پرکاربرد در نقشه‌ی گوگل

افزودن خیابان به گوگل مپ

اصلاح خیابان‌ها در نقشه

معلق ماندن یا رد شدن ویرایش در نقشه گوگل

آشنایی با لوکال گاید گوگل؛ راهنمای محلی گوگل کیست؟

امتیازها، سطح‌ها و نشان‌های راهنمای محلی گوگل

راهنمای نقشه گوگل : دقیق‌ترین مرجع ایرانی گوگل مپ