در این برگه راه‌های ارتباطی با انجمن راهنمایان محلی ایران را می‌بینید.

هم‌چنین می‌توانید به کمک فرم زیر پیام خود را مستقیم با ما درمیان بگذارید. توجه داشته باشید که با توجه به حجم بالای پیام‌ها ممکن است چندین هفته دیرتر به پیام شما پاسخ داده شود.
در حال حاضر امکان پاسخگویی منظم به پیام‌ها نیست، لطفا فقط برای موارد ضروری در تماس باشید.
از سویی توجه داشته باشید که با توجه به همه‌گیری کرونا، دسته‌بندی‌های پزشکی با محدودیت روبه‌رو است بنابراین درخواست ویرایشی درباره‌ی این نوع مکان‌ها، نتیجه‌ای ندارد.